Facturatie

Via het systeem van de VINTIQ voorraadkasten wordt er maandelijks een factuur, op kostenplaats-niveau, verzorgd.

Vullen

De VINTIQ kasten worden eenmaal per week aangevuld.

Analyse

Eenmaal per maand wordt er een analyse verstuurd met gegevens over het verbruik (op kostenplaatsniveau en werknemersniveau).

Keuring

Jaarlijks wordt via de norm NEN 3140 lasapparatuur gekeurd. Dit gebeurt door eigen opgeleid personeel en volgens NEN-EN 50504 gevalideerd/gekalibreerd. NEN-EN-IEC 60974- 4 voor inspectie, onderhoud en keuring. Dit alles wordt in een keuringcertificaat...