Jaarlijks wordt via de norm NEN 3140 lasapparatuur gekeurd. Dit gebeurt door eigen opgeleid personeel en volgens NEN-EN 50504 gevalideerd/gekalibreerd. NEN-EN-IEC 60974- 4 voor inspectie, onderhoud en keuring. Dit alles wordt in een keuringcertificaat gedocumenteerd.