PBM-pakket

Er is sprake van het complete PBM-pakket: eigen specialisten, eigen reclame. Hieronder valt bijvoorbeeld het aanbrengen van striping op werkkleding en het herstel van werkkleding.

Service en onderhoud

Welderbrand is verantwoordelijke voor de service en het onderhoud van lasapparaten. Daarvoor worden specialisten van Welderbrand ingezet.

Ondersteuning

U ontvangt complete ondersteuning op las- en robot-gebied. Er worden eigen specialisten ingezet en indien nodig externe specialisten ingeschakeld. Dit laatste is kosteloos.

Facturatie

De artikelen worden per werknemer toegekend en op kostenplaats gefactureerd middels de VINTIQ voorraadkast.