Er is sprake van het complete PBM-pakket: eigen specialisten, eigen reclame. Hieronder valt bijvoorbeeld het aanbrengen van striping op werkkleding en het herstel van werkkleding.